# ርዕስ ዓይነት መጠን የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 የፌዴራል መንግስት ሠራተኞች የምልመላና መረጣ አፈጻጸም መመሪያ PDF 948382 KiB Sep 07 2022    
2 የጊዜያዊ/ኮንትራት/ሰራተኞች ቅጥር አፈጻጸም መመሪያ PDF 188306 KiB Sep 07 2022    
3 የድልድል አፈፃፀም መመሪያ (1) PDF 3506166 MiB Sep 07 2022    
4 አዲሱ አደረጃጃት ድልደላ ያላገኙ ሰራተኞች የሚስተናገዱበት መመሪያ PDF 4227173 MiB Sep 07 2022